#37degrees #event – Doctor #Anita #Kåss developed new #drug – sold for 800 million (Norwegian)

AGREEMENT FOR MILLIONS: Physician and researcher Anita Kåss has discovered a pill that could lead to a billion revenue. PHOTO: PRIVATE
Researcher and doctor Anita Kåss is behind a medicine that treats arthritis, psoriasis and MS. Licensed medicine is now sold to a Japanese pharmaceutical company and may mean billion revenue.

– This is the largest license agreement made by a Norwegian hospital ever, says CEO of Inven2, Ole Kristian Hjelstuen, to Finance newspaper . Inven2 deals with commercialization of Norwegian hospital research.

Kåss has developed a hormonal medicine for arthritis, psoriasis and MS,  diseases which affect about 6 percent of the population in Norway. The goal is to reach in a few years enough trials for FDA approval in the US and Europe.

According to Kåss, test results show  an effect after five days, compared to the normal 12 weeks for current medications on the market. It attracted international attention, and now the Japanese company Astellas paid NOK 800 million for the license for the patent.

There is also a commission agreement related to the medicine, of which both Kåss and hospital Betanien, where she works, will receive a share.

– We own the rights, but Kåss also has rights as an inventor through an agreement between us. How big it is depends on whether the drug reaches the market, but that is still a long way off, says Terje Danielsen, director of Betanien Hospital in Skien.

Find out more from Anita Kass during the 37 °C Event in Stavanger – Anita Kåss is a Keynote Speaker on June 7th. See the Preliminary Program here.

JOIN  37DEGREESCELSIUS GROUP ON LINKEDIN

***

Forsker og lege Anita Kåss står bak en medisin som behandler leddgikt, psoriasis og MS. Lisensavtalen for medisinen er nå solgt til et japansk legemiddelfirma og kan bety milliardinntekter.

– Dette er den største lisensavtalen gjort av et norsk sykehus noensinne, sier administrerende direktør Ole Kristian Hjelstuen i Inven2 til Finansavisen. Inven2 arbeider med kommersialisering av norsk sykehusforskning.

Kåss har utviklet en hormonbasert medisin mot leddgikt, psoriasis og MS, sykdommer som rammer rundt 6 prosent av befolkningen i Norge. Målet er om noen år å ha kjørt nok studier til en FDA-godkjenning i USA og Europa.

Testresultater viser ifølge Kåss effekt etter fem dager, mot normalt 12 uker for dagens medisiner på markedet. Det vakte internasjonal oppsikt, og nå har det japanske selskapet Astellas betalte 800 millioner kroner for lisensavtalen til patentet.

Det er også en provisjonsavtale knyttet til medisinen, som både Kåss og sykehuset Betanien, der hun jobber, vil få en andel av.

– Vi eier rettighetene, men Kåss har også rettigheter som oppfinner gjennom en avtale mellom oss. Hvor stort det blir avhenger av om medisinen kommer på markedet, men dit er det fortsatt langt fram, sier direktør Terje Danielsen ved Betanien Hospital i Skien.

Read more: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/lege-anita-kaass-utviklet-ny-medisin-solgt-for-800-millioner/a/23906053/

http://www.nettavisen.no/livsstil/anita-kass’-mor-dde-av-leddgikt-medisinen-hun-har-forsket-frem-er-solgt-for-800-millioner/3423309412.html