#37degrees – #Innovation for body and soul (Norwegian)

For most people, 37 degrees synonymous with normal body temperature.In June, the degree figure would be tantamount to a medical technology conference quite out of the ordinary.

Arne Hansson Rannestad from Exceller AS, together with Stavanger Forum and Kenes Exhibitions, organizes in June a new major conference on health technology and innovation. Heavy local actors Stavanger University will contribute to an exciting conference and exhibition with broad national and international participation.

***

 

Innovasjon for kropp og sjel

For de fleste er 37 grader synonymt med normal kroppstemperatur. I juni vil imidlertid gradetallet være ensbetydende med en medisinsk teknologikonferanse ganske utenom det vanlige.

Stavanger-regionen er inne i et intenst omstillingsmodus. Den dominerende oljenæringen står i spagat i møtet med et generelt behov for kostnadskutt, og et kraftig fall i oljeprisen. Andre næringer, som helt eller delvis lever av oljeindustrien, gjennomgår tilsvarende omstillingspress. Arbeid har kommet langt, men mye  gjenstår fortsatt.

I den grad det er mulig å si noe positivt om økonomiske nedgangstider, så må det være at det stimulerer til nyskaping og vekst i andre næringer. Helse er definitivt et område i vekst, og et felt der næringslivet i regionen vår virkelig har potensiale til å skape ny aktivitet og nye arbeidsplasser.

Dette utgjør bakteppet for Arne Hansson Rannestad og selskapet Exceller sin offensive satsing for en ny, stor, internasjonal konferanse og utstilling med fokus på helseteknologi. Konferansen går av stabelen i Stavanger Forum 6. til 7. juni. En svært engasjert Arne Hansson Rannestad sitter ytterst på stolsetet mens han forklarer:

– Utgangspunktet for en innovasjonskonferanse innen helse her i Stavanger-regionen er veldig godt. Norge bruker nærmere 10 prosent av bruttonasjonalproduktet på helse, en andel som vil fortsette å vokse. En stadig høyere andel av befolkningen lever lengre, og behovet for nye medisinske løsninger øker vedvarende. Samtidig vet vi at vi her i regionen har flere høyteknologiske næringer som gir muligheter for teknologioverføringer, i samarbeid med et framoverlent Stavanger Universitetssykehus.

Stort potensial

Arrangementet har navnet «37 C- Life Science Technology Conference & Exhibition», og vil som navnet tilsier bestå av både en konferanse og en utstillingsdel.

– Vi legger opp til å gi deltakerne anledning til å delta i diskusjoner, vise frem sine produkter og etablere nye internasjonale nettverk. Dette vil legge grunnlaget for nye forretningsforbindelser. Selskaper i tidlig fase kan møte både nye kunder og nye investorer. Investorer kan ta del i nye, spennende partnerskap og bli oppdatert på markedstrender. Modne selskaper kan videreutvikle samarbeidet med både eksisterende og nye kunder, samt rekruttere kompetente talenter, sier Rannestad.

I tillegg vil 37 C gi akademia og forskningsmiljøer en utmerket anledning til å formidle relevant forskning og identifisere tema for videre forskning. Og sist men ikke minst, vil konferansen være en ypperlig anledning for politisk debatt på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Kartlagt behov

Planen er å ha et foreløpig program for konferansen klart tidlig på nyåret. Til grunn for det faglige innholdet ligger en kartlegging som arrangøren har gjennomført blant 200 bedrifter i målgruppen. Denne viser at det er særlig stor interesse for følgende temaer: Immunterapi, digital helse/big data/persontilpasset medisin, robotteknologi og akuttmedisin.

– Dette er spennende områder som alle er inne i en rivende utvikling, og som vil få sin plass i programmet for konferansen, sier Rannestad.

Prosjektlederen understreker i tillegg betydningen av at de lokale spydspissene på området gir drahjelp til dette nye og ambisiøse helsearrangementet.

– Det betyr mye for oss å lykkes med å involvere ledende helsebedrifter som Lærdal Medical og Bio Link som bidragsytere på 37 ºC. Dette er lokalt forankrede bedrifter som er internasjonalt ledende på områder som akuttmedisin, forebygging av spedbarnsdødelighet og såkalte nutraceuticals. Dette blir et arrangement der vi ønsker god deltakelse både fra nasjonale og internasjonale selskaper, og det betyr svært mye å få med våre «egne» verdensledende selskaper og personer.

Rannestad gjør ikke noe forsøk på å legge skjul på at 37 ºC er et ambisiøst prosjekt, med relativt hårete mål, og knappe tidsfrister.

– Målet for 2017 er å samle 500 deltakere til konferansen og 50 til 100 utstillere. Dette er ambisiøst, men skal være mulig å få til. Vi har med oss fantastiske partnere og støttespillere, inkludert tidligere Houston-konsul Jostein Mykletun og nettverkene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Med Tech og Nansen Neuroscience Network. Jeg er overbevist om at vi kommer til å lykkes, avslutter Arne Hansson Rannestad.

For mer bakgrunnsinformasjon om konferansen, se exceller.no.

JOIN 37DEGREES GROUP

Arne Hansson Rannestad fra Exceller AS, sammen med Stavanger Forum og Kenes Exhibitions, arrangerer i juni en ny stor konferanse om helseteknologi og innovasjon. Tunge lokale aktører som Stavanger Universitetssykehus vil bidra til en spennende konferanse og utstilling med bred nasjonal og internasjonal deltakelse. Foto: Henrik Moksnes/BITMAP