About the connection between cancer and antibiotic resistance

Antibiotic resistance will ‘hit the bones’ of all the advances we have made in cancer treatment, says Secretary General Anne Lise Ryel on the Cancer Cancer Society’s blog . World Health Organization has determined that we are faced with a worldwide crisis that requires a comprehensive effort that the authorities can not solve solely. The ambition in the Jeløya platform is clear: Norway will be a global driver for coordinated efforts against antibiotic resistance. In Roche, our research teams work hard with the next generation of antibiotics – and also to create new and better diagnostic tests. We must learn to do things differently and we must all be flexible. Industry, health authorities and other actors. The learning curve will be steep. But work is absolutely necessary, as Rajji Mehdwan , managing director of Roche Norway, points out in this chronicle.

Antibiotic resistance is a topic in 37 Life science Conference program – last session, Day 2.

The company Roche is one of the sponsors of the event. Register now!

***

Antibiotikaresistens vil slå beina under alle de fremskrittene vi har gjort innenfor kreftbehandling, skriver generalsekretær Anne Lise Ryel på bloggen til Kreftforeningen (Norwegian Cancer Society). World Health Organization har fastslått at vi står overfor en verdensomspennende krise som krever en omfattende innsats som myndighetene ikke kan løse alene. Ambisjonen i Jeløya-plattformen er klar: Norge skal være en global pådriver for koordinert arbeid mot antibiotikaresistens. I Roche jobber våre forskerteam hardt med neste generasjon antibiotika – og også for å skape nye og bedre diagnostiske tester. Vi må lære å gjøre ting annerledes, og vi må alle være smidige. Industrien, helsemyndighetene og andre aktører. Læringskurven vil være bratt. Men arbeidet er helt nødvendig, slik Rajji Mehdwan, administerende direktør i Roche Norge, påpeker i denne kronikken.

Source:

The connection between cancer and antibiotic resistance.jpeg

 

TO READ ALL RELATED TO THE FIELD NEWS, JOIN THE LINKEDIN GROUP OF THE EVENT