Join 37º C – the new health technology conference (Norwegian)

Bli med på 37º C – ny helseteknologi-konferanse

Den første utgaven av 37º C – Life Science Technology Conference & Exhibition, går av stabelen 6 – 7 juni 2017, i Stavanger Forum. 37 ºC er en internasjonal ’business platform’ for industri og innovasjon innen helseteknologi.

-På konferansen skal vi utforske ny teknologi og markedstrender som kommer til å forme fremtidens helsevesen, sier Arne Rannestad i Exceller en av arrangørene av konferansen. – På 37 ºC får du en unik anledning til å delta i diskusjoner, teknologipresentasjoner, nettverksbygging, treffe investorer og nye forretningspartnere. Dersom du er medlem av NSCC- klyngen får du 20% rabatt på konferanseprisen, sier Arne.

På konferansen i 2017 vil vi utforske følgende temaer:

  1.  – Immun onkologi
  2. – Digital helse, store data og personlig medisin
  3. – Robotteknologi
  4. – Akuttmedisin

Generelt vil konferansen fokusere på innovasjon og entreprenørskap, samt hvordan investere i, og lede helseteknologi-selskaper.

Hvorfor en ny konferanse?

-I Stavanger skal vi bygge nytt sykehus til 8 milliarder kroner de neste årene, og i Norge som helhet skal det bygges nye sykehus for 40 milliarder de neste årene. Norge bruker ca. 9% av BNP på helse, Kina 12 % og USA 19%. Eldrebølgen og digital teknologi er to store megatrender som fører til store omveltninger og åpner for nye muligheter. Dette representerer store forretningsmuligheter for norske og nordiske selskaper. Det er mye teknologi innen petroleum som kan anvendes i helsesektoren. Spesielt digital teknologi som kan hjelpe til med å løse problemer innenfor helse. Dette er en ny mulighet for industrien – generelt et nytt marked for teknologi, sier Rannestad.

Initiativtakerne til konferansen og utstillingen er i partnerskap Exceller, Stavanger Forum og Kenes Exhibitions. De har i forkant kartlagt 200 selskaper i Norden som grunnlag for å velge å fokusere på digital helse, robotics, immunoterapi og akuttmedisin. De har designet et konferanseprogram med utstilling, for å bidra til å skape en internasjonal ’business platform’ for virksomheter og forskningsmiljøer som satser på utvikling og kommersialisering av helseteknologi.

– De aktørene vi har kontakt med uttrykker at det er mangel på profesjonelle og kompetente investorer innenfor helseteknologi i Norge, og til dels også i Norden. Vi har derfor inviterer internasjonale investorer inn i konferanseprogrammet. Vi håper at 37 ºC skal bidra til å sikre arbeidsplasser, skape nye levedyktige bedrifter, mobilisere bedrifter til å samarbeide inn mot nye markeder og til å styrke regionens attraktivitet som forretningsadresse, sier Arne Rannestad.

Hvem bør delta

Har du et nystartet selskap så kan du på konferansen møte mulige kunder og internasjonale investorer. Investorer kan møte potente teknologiselskaper, bli oppdatert på de nyeste trendene i markedet, og møte nye medinvestorer. Etablerte industriselskaper og sykehus kan utvikle relasjoner til eksisterende og nye kunder, møte oppstartsselskaper og få tilgang til nye talenter. Vi utvikler et eget program for studenter og unge entreprenører – YOUNG 37º C – for studenter og unge entreprenører. Akademia og forskere vil få mulighet til å eksponere sine prosjekter.

Den nordiske ’life science’ sektoren har mer enn 20 klynger, og noen av verdens mest innovative og lovende prosjekter i sin portefølje. Norsk kapital har tradisjonelt vært kanalisert inn i olje- og gassindustrien, men nå søker investorer etter nye muligheter i den raskt voksende helsenæringen. Verdiskapingen i den norske ’life science’ industrien er doblet de siste ti årene, og nådde 50 milliarder kroner i 2014, og fortsetter sin vekst.

I følge Menon rapporten var det vekst i alle helseindustri-bransjene i både 2015 og 2016. Helsenæringen investerte 2,5 milliarder kroner i forskning i 2015. Tilgang på kapital er den største flaskehalsen for næringsutvikling. Flaskehalsene er størst innen helse-IKT og medtech.

Potensielle gevinster

Nye produkter og tjenester vil ha en direkte verdi for både pasienter, pårørende og samfunnet. For pasientene er det snakk om økt forventet levetid, livskvalitet og jobbdeltakelse. For pårørende vil omsorg og tilrettelegging kreve mindre av samfunnets ressurser, ved at pårørende vil oppleve større trygghet for sine kjære med bedre teknologi. Samfunnet kan spare store ressurser ved bruk av nye tjenester og teknologi.

Partnere

Vi samarbeider med NSCC, IRIS, NHO, UIS, Start UIS, Validé, Helse Stavanger, Nansen Neuroscience Network, Oslo Medtech, Stavanger region, Stavanger Chamber of commerce, Oslo Cancer Cluster, Abelia og Start UiS.

Gå ikke glipp av denne konferansen:

Her kan du melde deg på!

NSCC event

 

Source: https://www.smartcarecluster.no/aktuelt/2017/3/bli-med-p%C3%A5-37%C2%BA-c-ny-helseteknologi-konferanse